APMĀCĪBAS

Apmācības
Šobrīd piedāvājam vairākas apmācību programmas divās kategorijās "Remontu darbu izpilde" un "Apkopju darbu organizācija". Detalizētāk par katrā programmā ietvertajiem jautājumiem var uzzināt "Apmācību" sadaļā.   Apmācību programmas: 1)Remontu darbu izpilde:     Rotācijas iekārtu gultņojumu apkope     Iekārtu un mehānismu eļļošana     Iekārtu precīzie apkopju darbi (centrēšana, spriegošana, balansēšana)     Iekārtu diagnostika un uzraudzība 2)Apkopju darbu organizācija     Iekārtu apkopju...VAIRAK

Iekārtu gultņojumu apkope Iekārtu gultņojumu apkope
Rotējošo iekārtu gultņojumu apkope   Kam paredzētas šīs apmācības:   Mehāniķiem un atslēdzniekiem, kuri ikdienā nodarbojās ar gultņojumu montāžu, demontāžu, apkopi. Visiem, kuru atbildībā ir rotējošās iekārtas un kuri vēlas iegūt izpratni par gultņojumu (bezkļūmju) darbības priekšnosacījumiem...  Programma:   Gultņojumu darbības pamatprincipi Gultņu bezkļūmju darbības priekšnoteikumi rotējošās iekārtās Montāžas un demontāžas paņēmieni un metodes Izplatītākie gultņojumu...VAIRAK

Iekārtu un mehānismu eļļošana Iekārtu un mehānismu eļļošana
Eļļošanas pamati un eļļošanas saimniecības pārvaldība   Kam paredzētas šīs apmācības:   Mehāniķiem un atslēdzniekiem, kuri ikdienā nodarbojās ar dažādu mehānismu montāžu, demontāžu, eļļošanu. Inženieriem kuru atbildībā ir rotējošās iekārtas un kuri vēlas iegūt izpratni par eļļošanas saimniecības pārvaldības nozīmi Programma:   Gultņu un citu mašīnu elementu eļļošanas princips Praktiskās pamatatšķirības starp eļļas un ziedes...VAIRAK

Iekārtu precīzie apkopju darbi Iekārtu precīzie apkopju darbi
Iekārtu centrēšana un iestatīšana   Kam paredzētas šīs apmācības:   Mehāniķiem un atslēdzniekiem, kuri nodarbojas vai plāno nodarboties ar iekārtu centrēšanu (dzenošās / piedzītās iekārtu vārpstu asu centrēšana, siksnu pārvadu skriemeļu centrēšana). Tiem, kuri vēlas iegūt zināšanas par modernajiem centrēšanas risinājumiem. Kā tie strādā, kas nepieciešams, lai veiktu centrēšanu, kādi ir centrēšanas...VAIRAK

Iekārtu diagnostika, uzraudzība Iekārtu diagnostika, uzraudzība
Diagnostika un prognozētās apkopes iespējas un risinājumi   Kam paredzētas šīs apmācības:   Tiem, kuri veic vai plāno uzsākt progronozētās apkopes programmu un veikt iekārtu tehniskā stāvokļa diagnosticēšanu. Diagnostikas pakalpojumu sniedzējiem. Jebkuram interesentam, kurš vēlas iegūt zināšanas sfērā par dažādu iekārtu tehniskā stāvokļa novērtēšanu Programma: Prognozētās apkopes principi, risinājumi un ekonomiskais pamatojumu Diagnostikas risinājumi dažāda...VAIRAK

Aktīvu efektīva pārvaldība Aktīvu efektīva pārvaldība
Aktīvu efektīva pārvaldība. Kāpēc un Kā!?   Kam paredzētas šīs apmācības:   Ražošanas vadītājiem, cehu vadītājiem, Galvenajiem mehāniķiem, vecākajiem mehāniķiem, noliktavas pārziņiem...Tiem kuru atbildībā nodoti ražošanas fiziskie aktīvi (ražošanas iekārtas) un kuri meklē risinājumus kā uzlabot to pārvaldību Programma:   Fizisko Aktīvu pārvaldības bloki (stratēģija, darbu plānošana, darbu izpilde, pilnveide) CMMS/EAM/ERP sistēmas, jaunākās tendences aktīvu pārvaldībā praksē...VAIRAK

Apkopju darbu plāns Apkopju darbu plāns
Apkopju darbu plāna izstrāde un pilnveidošana   Kam paredzētas šīs apmācības:   Ražošanas vadītājiem, cehu vadītājiem, galvenajiem mehāniķiem, vecākajiem mehāniķiem.Tiem kuru atbildībā nodoti ražošanas fiziskie aktīvi (ražošanas iekārtas) un kuri meklē risinājumus kā uzlabot un/vai sistematizēt to pārvaldību Programma:   Fizisko Aktīvu pārvaldības bloki (stratēģija, darbu plānošana, darbu izpilde, pilnveide, dokumentēšana) Aktīvi, aktīvu funkcija, aktīvu...VAIRAK

Rezerves daļu pārvaldība Rezerves daļu pārvaldība
Rezerves daļu saimniecības efektīva pārvaldība     Kam paredzētas šīs apmācības:   Mehāniķiem un atslēdzniekiem, kuri ikdienā nodarbojās ar gultņojumu montāžu, demontāžu, apkopi. Visiem, kuru atbildībā ir rotējošās iekārtas un kuri vēlas iegūt izpratni par gultņojumu (bezkļūmju) darbības priekšnosacījumiem...    Programma:       Gultņojumu darbības pamatprincipi     Gultņu bezkļūmju darbības priekšnoteikumi rotējošās iekārtās     Montāžas un...VAIRAK