APMĀCĪBAS: Rezerves daļu pārvaldība

Rezerves daļu saimniecības efektīva pārvaldība  

 

Kam paredzētas šīs apmācības:  

Mehāniķiem un atslēdzniekiem, kuri ikdienā nodarbojās ar gultņojumu montāžu, demontāžu, apkopi. Visiem, kuru atbildībā ir rotējošās iekārtas un kuri vēlas iegūt izpratni par gultņojumu (bezkļūmju) darbības priekšnosacījumiem... 

 

Programma:  

  •     Gultņojumu darbības pamatprincipi
  •     Gultņu bezkļūmju darbības priekšnoteikumi rotējošās iekārtās
  •     Montāžas un demontāžas paņēmieni un metodes
  •     Izplatītākie gultņojumu defektu attīstības mehānismi, to cēloņi, identifikācijas pazīmes un NOVĒRŠANA
  •     Blīvējumi to veidi un ekspluatācija

 

Kāpēc?  

  •     Gultņi ir iekārtu kritiskie elementi, izejot no ierindas gultnim, iekārta apstājas
  •     Pareizi montējot un apkopjot gultņojumu ir iespējams nodrošināt ilgu bezatteices iekārtu darbību
  •     Gultnis ir iekārtas diagnosticēšanas centrālais punkts

 

 

 

11.04.2018 10:23