APMĀCĪBAS: Iekārtu un mehānismu eļļošana

Eļļošanas pamati un eļļošanas saimniecības pārvaldība  


Kam paredzētas šīs apmācības:  


Mehāniķiem un atslēdzniekiem, kuri ikdienā nodarbojās ar dažādu mehānismu montāžu, demontāžu, eļļošanu.

Inženieriem kuru atbildībā ir rotējošās iekārtas un kuri vēlas iegūt izpratni par eļļošanas saimniecības pārvaldības nozīmi


Programma:  

  • Gultņu un citu mašīnu elementu eļļošanas princips
  • Praktiskās pamatatšķirības starp eļļas un ziedes eļļošanu
  • Eļļas un ziedes izvēles principi (elastība + konsolidācija)
  • Sākotnējās un atkārtotās eļļošanas principi
  • Pareizas eļļošanas prakse


Ilgums:  

    1 pilna diena (Jūsu uzņēmumā)

Kāpēc?  

  • Eļļošana ir rotējošo iekārtu defektu cēlonis Nr1
  • Eļļošana sastāda vien ~3% no apkopju izmaksām, bet izraisa ~50% no iekārtu mehāniskajiem defektiem!
  • Eļļa un ziede ir gultņojumu, zobratu pārvadu un citu kustīgo elementu kritisks izdzīvošanas elements

11.04.2018 11:10