APMĀCĪBAS: Iekārtu gultņojumu apkope

Rotējošo iekārtu gultņojumu apkope  


Kam paredzētas šīs apmācības:  

Mehāniķiem un atslēdzniekiem, kuri ikdienā nodarbojās ar gultņojumu montāžu, demontāžu, apkopi. Visiem, kuru atbildībā ir rotējošās iekārtas un kuri vēlas iegūt izpratni par gultņojumu (bezkļūmju) darbības priekšnosacījumiem... 


Programma:  

  • Gultņojumu darbības pamatprincipi
  • Gultņu bezkļūmju darbības priekšnoteikumi rotējošās iekārtās
  • Montāžas un demontāžas paņēmieni un metodes
  • Izplatītākie gultņojumu defektu attīstības mehānismi, to cēloņi, identifikācijas pazīmes un NOVĒRŠANA
  • Blīvējumi to veidi un ekspluatācija


Ilgums:  

    1 pilna diena (Jūsu uzņēmumā)

         
Kāpēc?  

  • Gultņi ir iekārtu kritiskie elementi, izejot no ierindas gultnim, iekārta apstājas
  • Pareizi montējot un apkopjot gultņojumu ir iespējams nodrošināt ilgu bezatteices iekārtu darbību
  • Gultnis ir iekārtas diagnosticēšanas centrālais punkts

 

11.04.2018 11:19